Wat is Denkk?

Denkk staat voor denk kritisch. Het is een leerplatform voor wie geïnteresseerd is in natuurkunde, neurowetenschap, taal, cultuur, enzovoort. We streven er naar informatie uit verschillende vakgebieden samen te brengen tot een overzichtelijk en samenhangend geheel. Ons vertrekpunt is cognitie en de neurobiologische basis die ons ervaren en denken mogelijk maakt. Van daaruit richten we ons op vragen als ‘wat is kennis?’ en ‘in hoeverre zijn wij in staat om betrouwbare informatie over onszelf en onze omgeving te bekomen?’


Wereldbeelden
Er komen op deze website diverse onderwerpen aan bod. Denkk beperkt zich echter niet tot het aanbieden van informatie alleen, we trachten die informatie te integreren tot een breder wereldbeeld. Een wereldbeeld of wereldbeschouwing is een mentaal beeld waarin iemand leeft. Het is een verzameling ideeën of opvattingen over de wereld. Een wereldbeeld is waardegeladen, het toont niet alleen hoe iemand denkt dat de wereld is maar ook hoe het zou moeten zijn. Wereldbeelden geven daardoor richting en beïnvloeden ons gedrag. We hopen door het delen van zo goed mogelijke informatie onszelf en anderen een breder en completer wereldbeeld te laten vormen om zo niet alleen ons eigen leven maar ook dat van anderen te verbeteren. Lees verder
Community
Denkk is een project dat nog in zijn kinderschoenen staat en we kunnen nog best wat hulp gebruiken. We zijn een hecht groepje jonge mensen geïnteresseerd in tal van wetenschappelijke en maatschappelijk relevante topics. De meesten van ons zijn nog student en volgen opleidingen als taal-en letterkunde, kunstmatige intelligentie en informatica. Heb je een wetenschappelijke en kritische attitude en wil je graag nieuwe mensen leren kennen zoals jij? Meld je dan aan op het forum!


Materie
Als mens zijn we een levend organisme. Levende organismen zijn een vorm van materie. We zijn een complexe combinatie van atomen die bindingen aangaan met elkaar. Op die manier vormen we een aparte structuur die interageert met zijn omgeving.

Standaardtheorie is de theorie voor materie, ze leert ons waaruit wijzelf en de wereld waarin we leven zijn opgebouwd.
Cognitie
Het menselijke brein voorziet ons van een natuurlijke interesse om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. Corticale structuren maken het mogelijk om te redeneren, plannen te maken en problemen op te lossen.

Deze cognitieve functies stellen ons in staat om zo goed mogelijk te reageren op impulsen uit onze omgeving, wat cruciaal is om te overleven.
Denk kritisch
Wat is kennis? Wat zijn redeneringen? Waarom argumenteren we? Wat willen we bereiken en hoe willen we dat doen?

Leer de kennis die je tijdens je leven opdoet kritisch te bekijken en gebruik logische argumenten om je eigen gedrag en acties te onderbouwen. Voer opbouwende discussies met anderen en geef samen de wereld waarin je wil leven zijn vorm.