QED

Vijftien jaar geleden verscheen de laatste druk van dit bijzondere boek van Richard Feynman (19181988), die de Nobelprijs ontving voor zijn bijdragen aan de Quantum ElectroDynamica, beter bekend als QED. Dit is verreweg de meest succesvolle theorie gebleken waar we over beschikken. Ze gaat over de aard van het licht en de wisselwerking tussen licht en materie. In QED wordt deze theorie voor het eerst toegankelijk gemaakt voor een breed publiek; het betreft een viertal lezingen voor niet-vakgenoten. We maken kennis met Feynman op z´n best: enthousiast, glashelder, wars van gewichtigdoenerij en zonder enige concessie aan het wetenschappelijk gehalte. Menige natuurkundige zal met verbazing kunnen ontdekken waar de theorie, ontdaan van al zijn wiskundig-technische complicaties, nu eigenlijk op neerkomt.