Handboek Neuropsychologie

Dit handboek slaat een brug tussen beide disciplines. Na de inleidende hoofdstukken over neuroanatomie en zintuigluike neurofysiologie, worden de neuropsychologische inzichten omtrent cognitieve functies - aandacht, geheugen, taal en spraak, spatieel en emotioneel gedrag, executieve functies, motoriek en apraxie - en hun cerebrale lokalisatie verduidelijkt en toegelicht. Ruime aandacht gaat naar de klinische manifestaties van elke functie, die worden toegelicht met gevalsbeschrijvingen, taalstalen en voorbeelden uit de praktijk.